Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Μαμόπουλος Απόστολος

Μαμόπουλος Απόστολος

Πρόεδρος

Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Παπαδόπουλος Βασίλειος

Παπαδόπουλος Βασίλειος

Αντιπρόεδρος

Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Γερεντέ Αγγελική

Γερεντέ Αγγελική

ΓενικΗ ΓραμΜατέας

Mαιευτήρας-Γυναικολόγος MD, PhD, Εξειδικευμένη στην Εμβρυομητρική Ιατρική Διδάκτωρ ΑΠΘ - Επιστημονική Συνεργάτης Γ΄ Μ-Γ Κλινικής ΑΠΘ

Φαρμακίδης Γεώργιος

Φαρμακίδης Γεώργιος

Ταμίας

Ph.D,MD, Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας & Εμβρυομητρικής ιατρικής Πανεπιστημίου Stony-Brook N.Y. U.S.A.

Στέφος Θεόδωρος

Στέφος Θεόδωρος

Μέλος

Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

© 2020 Ελληνική Εταιρία Εμβρυομητρικής Ιατρικής