Σακχαρώδης διαβήτης και κύηση: Κατευθυντήριες Οδηγίες

Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία
Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων
Ελληνική Εταιρεία Εμβρυομητρικής Ιατρικής

Ι. Προϋπάρχων σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 και 2
ΙΙ. Σακχαρώδης Διαβήτης Κύησης

 Συγγραφική ομάδα

Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία – Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων

Ελένη Αναστασίου, Ευτυχία Κούκκου, Δημήτριος Γ. Γουλής, Ανάργυρος Κούρτης

Ελληνική Εταιρεία Εμβρυομητρικής Ιατρικής

Αγγελική Γερεντέ, Βασίλειος Παπαδόπουλος, Γεώργιος Φαρμακίδης, Θεόδωρος

Στέφος, Απόστολος Μαμόπουλος

 pdfΙ. Προϋπάρχων σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 και 2

pdfΙΙ. Σακχαρώδης Διαβήτης Κύησης

© 2020 Ελληνική Εταιρία Εμβρυομητρικής Ιατρικής