COVID-19 και κύηση

COVID-19 και κύηση: Απαραίτητες γνώσεις για το μαιευτήρα γυναικολόγο και κατευθύνσεις με βάση τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα (08/04/2020)

Α. Ψαρρής, Π. Αντσακλής, Μ. Ελευθεριάδης, Γ. Δασκαλάκης

pdfCOVID-19 και κύηση

© 2020 Ελληνική Εταιρία Εμβρυομητρικής Ιατρικής