Διοικητικό Συμβούλιο

Στέφος Θεόδωρος

Πρόεδρος

Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας και Εμβρυομητρικής Ιατρικής , Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μαμόπουλος Απόστολος

Αντιπρόεδρος

Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γερεντέ Αγγελική

Γενική Γραμματέας

Mαιευτήρας-Γυναικολόγος MD, PhD, Εξειδικευμένη στην Εμβρυομητρική Ιατρική Διδάκτωρ ΑΠΘ – Επιστημονική Συνεργάτης Γ΄ Μ-Γ Κλινικής ΑΠΘ

Φαρμακίδης Γεώργιος

Ταμίας

Ph.D,MD, Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας & Εμβρυομητρικής ιατρικής Πανεπιστημίου Stony-Brook N.Y. U.S.A.

Ελευθεριάδης Μακάριος

Μέλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας και Εμβρυομητρικής Ιατρικής ΕΚΠΑ

Παπαδόπουλος Βασίλειος

Μέλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας και Εμβρυομητρικής Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Σηφάκης Σταύρος

Μέλος

Μαιευτήρας–Γυναικολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης τ. Διευθυντής Ε.Σ.Υ. ΠΑ.Γ.Ν.Η., Επιστημονικός Διευθυντής Κλινικής «Μητέρα» Ηράκλειο Κρήτης

Scroll to Top