Γιατί πεθαίνουν οι Μητέρες ?

Γιατί πεθαίνουν οι Μητέρες ?

20 Μαΐου 2019

Ευστράτιος Α. Ασημακόπουλος 

Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας-Περιγεννητικής, τ. Διευθυντής Β΄Μ/Γ Κλινικής Α.Π.Θ. Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης,  Πρόεδρος Δ.Σ.Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής

Scroll to Top