Συμβουλευτική στο ελεύθερο εμβρυικό DNA: «Λοιπά γενετικά σύνδρομα»

Συμβουλευτική στο ελεύθερο εμβρυικό DNA: «Λοιπά γενετικά σύνδρομα»

20 Μαΐου 2019

Ιωάννης Παπουλίδης

BSc, MSc, ErCLG, Κλινικός Εργαστηριακός Γενετιστής (EBMG Certified)

 

Scroll to Top