Δραστηριότητα μονάδας εμβρυοσκόπησης, χειρουργικής εμβρύου και εφαρμογών laser του ΕΚΠΑ

Η Εμβρυική Χειρουργική αποτελεί εξειδίκευση της Εμβρυομητρικής Ιατρικής και κατ’ επέκταση της Μαιευτικής και Γυναικολογίας. Περιλαμβάνει καινοτόμες μεθόδους ενδομήτριας θεραπείας οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν την πρόγνωση σε υψηλού κινδύνου κυήσεις.

Οι επεμβάσεις αυτές απαιτούν υψηλού επιπέδου γνώσεις και εμπειρία από το Ιατρικό προσωπικό αλλά και την κατάλληλη υποστήριξη από χειρουργικές εγκαταστάσεις,  μονάδα προώρων νεογνών και άρτια υλικοτεχνική υποδομή.    .

Οι τρεις Πανεπιστημιακές Μαιευτικές Γυναικολογικές Κλινικές του ΕΚΠΑ (A’ Μαιευτική / Γυναικολογική Κλινική, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα, Διευθυντής Καθηγητής κ. Αλέξανδρος Ροδολάκης, Β’ Μαιευτική / Γυναικολογική Κλινική, Νοσοκομείο Αρεταίειο, Διευθυντής Καθηγητής κ. Νικόλαος Βλάχος, Γ’ Μαιευτική / Γυναικολογική Κλινική, Νοσοκομείο Αττικό, Διευθυντής Καθηγητής κ. Πέτρος Δρακάκης)  έχουν  δημιουργήσει το μοναδικό στην Ελλάδα κοινό διακλινικό τμήμα αντιμετώπισης των παραπάνω σπάνιων περιστατικών, στο ΓΝΑ Αλεξάνδρα.

Τα πλεονεκτήματα του κοινού ακαδημαικού τμήματος είναι πολλαπλά, όπως:

  1. Η διασφάλιση κατάλληλης εκπαίδευσης, πιστοποίησης, υποδομών, θεσμικής υποστήριξης και εποπτείας της λειτουργία του.
  2. Η πολυεπιστημονική συνεργασία και ανταλλαγή εμπειριών η οποία είναι ουσιαστικής σημασίας για τη συνέχιση της προώθησης αυτού του εξειδικευμένου τομέα.
  3. Η συγκέντρωση των σπάνιων αυτών περιστατικών σε ένα Κέντρο, η οποία έχει οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού των επιπλεγμένων κυήσεων που αντιμετωπίζονται σε αυτό. Το αποτέλεσμα είναι η επαύξηση των δεξιοτήτων των θεραπόντων ιατρών, συντελώντας έτσι στην καλή περιγεννητική έκβαση.
  4. Η υποστήριξη όλων των δομών παροχής μαιευτικών υπηρεσιών (δημόσιων και ιδιωτικών) όλης της Ελλάδας και η πρόσβαση των ασθενών από όλη την χώρα για περίθαλψη εντός ενός υψηλά εξειδικευμένου κέντρου.
  5. Η αποφυγή μετακίνησης σε κέντρα του εξωτερικού των εγκύων με ανάλογα προβλήματα προκειμένου να αντιμετωπισθούν.
  6. Η δυνατότητα υποστήριξης περιστατικών από την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Τo ανωτέρω Τμήμα λειτουργεί υπό την καθοδήγηση και ενεργό συμμετοχή του καθηγητή Μαιευτικής Γυναικολογίας – Εμβρυομητρικής και Περιγεννητικής Ιατρικής κ Γεωργίου Δασκαλάκη στο ΓΝΑ Αλεξάνδρα και υποστηρίζεται από το Τμήμα Κυήσεων Υψηλού Κινδύνου του νοσοκομείου..

Από το 2018 έως σήμερα έχουν αντιμετωπιστεί περιστατικά επιπλεγμένων μονοχοριακών κυήσεων με σύνδρομο εμβρυο – εμβρυικής μετάγγισης (σύνδρομο TTTS), με εκλεκτική καθυστέρηση της αύξησης, ή σοβαρή ανατομική ανωμαλία στο ένα εκ των δύο εμβρύων. Τα χειρουργεία που εκτελούνται  στη μονάδα μέχρι στιγμής είναι ο εμβρυοσκοπικός καυτηριασμός πλακουντιακών αναστομώσεων με χρήση διοδικού laser τελευταίας τεχνολογίας, ενδεδειγμένου για ανάλογες επεμβάσεις , η εκλεκτική μείωση πάσχοντος εμβρύου με χρήση της μεθόδου ενδοιστικού laser στο πρώτο τρίμηνο της κύησης και η εκλεκτική μείωση πάχοντος εμβρύου σε μονοχοριακά δίδυμα στο τρίτο τρίμηνο της κύησης με λαβίδα διπολικής διαθερμίας ενδοαμνιακά, όπου η χρήση ενδοκαρδιακού καλίου είναι απαγορευτική λόγω χοριονικότητας.

Η μονάδα χρησιμοποιεί εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη πρόγνωση και αντιμετώπιση των περιστατικών. Γίνεται προσεκτική υπερηχογραφική προεγχειρητική αξιολόγηση των περιστατικών και ακολουθεί βραχεία νοσηλεία μετεγχειρητικά, ανάλογα με το είδους της επέμβασης.

Οι επεμβάσεις εκτελούνται από ιατρούς Μαιευτήρες-Γυναικολόγους,  εξειδικευμένους στην εμβρυομητρική ιατρική, και με περαιτέρω εξειδίκευση για τουλάχιστον ένα έτος στην εμβρυοσκόπηση και αντιμετώπιση με  laser επιπλοκών μονοχοριακών κυήσεων στο Fetal Medicine Research Institute του Λονδίνου υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Ιατρικής εμβρύου κ Κύπρου Νικολαίδη. Υπάρχει δε, συνεχιζόμενη εκπαίδευση με διαρκή επικαιροποίηση των γνώσεων στον συγκεκριμένο τομέα με παρακολούθηση πολύ εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων από το Fetal Care Academy Βελγίου–Ολλανδίας και το Jesus Uson Minimally Invasive Surgery Center στο Caseres στην Ισπανία.

Η επιστημονική χειρουργική ομάδα εκτός από τον Καθηγητή κ Γ. Δασκαλάκη απαρτίζεται από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Μαιευτικής Γυναικολογίας – Εμβρυομητρικής και Περιγεννητικής Ιατρικής κ. Μακάριο Ελευθεριάδη από τη Β’ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική του Αρεταιείου Νοσοκομείου και την Ακαδημαική Υπότροφο της Α’ Μαιευτικής Γυναικολογικής κλινικής του ΓΝΑ Αλεξάνδρα Διδάκτορα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μαιευτήρα – Γυναικολόγο κα Μαρία Σίμου.

Scroll to Top