Καρδιοτοκογραφία στη διάρκεια του τοκετού

Καρδιοτοκογραφία στη διάρκεια του τοκετού

05 Νοεμβρίου 2019

Απόστολος Μ. Μαμόπουλος
Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Α.Π.Θ.
Γ΄ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ., “Ιπποκράτειο” ΓΝΘ

Scroll to Top