Σακχαρώδης διαβήτης και κύηση: Κατευθυντήριες Οδηγίες

Ι. Προϋπάρχων σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 και 2
ΙΙ. Σακχαρώδης Διαβήτης Κύησης
10 Ιανουαρίου 2020

Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία
Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων
Ελληνική Εταιρεία Εμβρυομητρικής Ιατρικής

Ι. Προϋπάρχων σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 και 2
ΙΙ. Σακχαρώδης Διαβήτης Κύησης

 Συγγραφική ομάδα

Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία – Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων

Ελένη Αναστασίου, Ευτυχία Κούκκου, Δημήτριος Γ. Γουλής, Ανάργυρος Κούρτης

Ελληνική Εταιρεία Εμβρυομητρικής Ιατρικής

Αγγελική Γερεντέ, Βασίλειος Παπαδόπουλος, Γεώργιος Φαρμακίδης, Θεόδωρος

Στέφος, Απόστολος Μαμόπουλος

Scroll to Top